Διαρκής Επιμόρφωση

Prostate Cancer: State of the Heart

Όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Δορυφορικό Συμπόσιο της Ferring «Prostate Cancer: State of the Heart» που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του Συνεδρίου της European Association of Urology στην Στοκχόλμη, στις 13 Απριλίου 2014, μπορούν να το παρακολουθήσουν υπό μορφή webcast, κάνοντας κλικ σε αυτήν την διεύθυνση (http://eaustockholm2014.uroweb.org/en/scientific-programme/sponsored-sessions) της ιστοσελίδας της EAU. .. read more

30
Jul
Ανήκει στην Κατηγορία: Διαρκής Επιμόρφωση

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αντιμετώπιση της Πρωτοπαθούς, Μονοσυμπτωματικής Νυκτερινής Ενούρησης

Οι κατευθυντήριες οδηγίες 2013 της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοουρολογίας (ESPU) για την πρωτοπαθή. μονοσυμπτωματική νυκτερινή ενούρηση, δημοσιεύθηκαν και είναι πλέον διαθέσιμες. (S. Tekgül, H. Riedmiller, H.S. Dogan, P. Hoebeke, R. Kocvara, R. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein. European Association of Urology-Μarch 2013) Η κατευθυντήρια οδηγία για την αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς, .. read more

28
Dec
Ανήκει στην Κατηγορία: Διαρκής Επιμόρφωση