Νέα

Επιστημονική Εκδήλωση «Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος για τον ανδρογονικό αποκλεισμό στον καρκίνο του προστάτη το 2019»

Προεδρείο: Ε. Ιωαννίδης, Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ & Χρήστος Καλαϊτζής, Καθηγητής Ουρολογίας ΔΠΘ. Εισαγωγική παρουσίαση: Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης, Αν. Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ. «Ο Καρκίνος του Προστάτη, οι LHRH αγωνιστές και οι  GnRH ανταγωνιστές: Η τεκμηριωμένη γνώση το 2019». (40 min) Εισηγητές ανά ενότητα: Κυριάκος Μωυσίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ: «Ο ανδρογονικός αποκλεισμός το 2019: Ενδείξεις. Μέγιστος ή όχι; .. read more

05
Dec
Ανήκει στην Κατηγορία: Νέα

Επιστημονική Εκδήλωση : «Η δυναμική των GnRH ανταγωνιστών στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη».

Προεδρείο και εισαγωγή Α. Γρηγοράκης (30 min) . Παρουσιάσεις: Ε. Σεραφετινίδης: «Οι GnRH ανταγωνιστές το 2018: Τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας τους» (45 min)  και Α. Παπατσώρης: «Degarelix: Επιλογή των ασθενών για μεγιστοποίηση του οφέλους τους» (45 min). Μετά το διάλλειμα (20 min) θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από το ακροατήριο (60 min). Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00-15:00, .. read more

25
Oct
Ανήκει στην Κατηγορία: Νέα

Νέες συνθήκες φύλαξης του PABAL

Μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής της ΕΕ και του ΕΟΦ, το Pabal, μπορεί να φυλάσσεται εκτός ψυγείου, σε θερμοκρασία έως 30 ο C. Ταυτόχρονα τροποποιήθηκαν ο τελικός περιέκτης που είναι πλέον φιαλίδιο (vial) αντί φύσιγγας και η εξωτερική συσκευασία. Δεν υπάρχουν αλλαγές στο μέγεθος της συσκευασίας (κάθε κουτί περιέχει 5 φιαλίδια των 100μg εντός .. read more

24
Jul
Ανήκει στην Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Νέα