Ωοθηκική διέγερση στις υπεραπαντήτριες: Τεκμηριωμένη χορήγηση συνδυασμού θυλακιοτρόπου και ωχρινοποιητικής δράσης». 3η διαδικτυακή ημερίδα της ΜΙΥΑ του ΝΝΑ “THE ART OF THE A.R.T.

Ωοθηκική διέγερση στις υπεραπαντήτριες: Τεκμηριωμένη χορήγηση συνδυασμού θυλακιοτρόπου και ωχρινοποιητικής δράσης». 3η διαδικτυακή ημερίδα της ΜΙΥΑ του ΝΝΑ “THE ART OF THE A.R.T.

Θα πρέπει να είστε Επαγγελματίας Υγείας για να δείτε το παρακάτω περιεχόμενο.

07
May
Ανήκει στην Κατηγορία: Διαρκής Επιμόρφωση