Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αντιμετώπιση της Πρωτοπαθούς, Μονοσυμπτωματικής Νυκτερινής Ενούρησης

Οι κατευθυντήριες οδηγίες 2013 της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοουρολογίας (ESPU) για την πρωτοπαθή. μονοσυμπτωματική νυκτερινή ενούρηση, δημοσιεύθηκαν και είναι πλέον διαθέσιμες. (S. Tekgül, H. Riedmiller, H.S. Dogan, P. Hoebeke, R. Kocvara, R. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein. European Association of Urology-Μarch 2013)

Η κατευθυντήρια οδηγία για την αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς, μονοσυμπτωματικής νυκτερινής ενούρησης (σελίδα 47) περιλαμβάνει σύσταση για την χρήση της δεσμοπρεσσίνης (Minirin) ως πρώτης επιλογής θεραπεία.

Το πλήρες κείμενο των Οδηγιών της EAU/ESPU είναι διαθέσιμο για τους επαγγελματίες υγείας.

Θα πρέπει να είστε Επαγγελματίας Υγείας για να δείτε το παρακάτω περιεχόμενο.

28
Dec
Ανήκει στην Κατηγορία: Διαρκής Επιμόρφωση