Η Εταιρεία

Η Ferring Pharmaceuticals είναι μία βιοφαρμακευτική εταιρεία που βασίζεται στην έρευνα και είναι αφοσιωμένη στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της υγείας της ανθρώπινης αναπαραγωγής, της ουρολογίας, της γαστρεντερολογίας, της ενδοκρινολογίας και της οστεοαρθρίτιδας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας και τα προϊόντα της, συνδέονται με μια κοινή παράμετρο που εστιάζει στην ανακάλυψη φαρμάκων που δρουν σύμφωνα με τους όρους του ίδιου του ανθρώπινου σώματος προκειμένου να διευκολύνουν τους γιατρούς να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό νόσων ή συμπτωμάτων.

Η εταιρεία κατέκτησε τη διεθνή αναγνώριση τα τελευταία 20 χρόνια με την ανακάλυψη καινοτόμων φαρμάκων που προφυλάσσουν την υγεία και  βελτιώνουν την ποιότητα ζωής παιδιών και των ενηλίκων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ferring έχει ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής φαρμάκων σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, στη Βόρεια Αμερική, το Ισραήλ και την Κίνα ενώ νέες παραγωγικές μονάδες βρίσκονται υπο ανέγερση στις ΗΠΑ και την Ινδία. Με την εξαγορά της εταιρείας Bio-Technology General το 2005, διαθέτει πλέον και δυνατότητες στον τομέα της ανασυνδυασμένης βιοτεχνολογίας όπως αυτές που μέχρι τότε διέθετε στις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής φαρμάκων.

Τα τμήματα marketing και πωλήσεων και τα Ιατρικά Τμήματα της Ferring, τα οποία διευθύνονται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Saint-Prex της Ελβετίας, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 50 χώρες και απασχολούν άνω των 4500 ατόμων παγκοσμίως, ενώ τα φάρμακα της Ferring είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 90 χώρες. Η επέκταση αυτή έχει επιτρέψει στη Ferring να επιτυγχάνει διψήφιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών.

Τα προγράμματα της Ferring στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και θα προσθέσουν μια νέα γενιά προϊόντων στα ήδη επιτυχημένα εξειδικευμένα προϊόντα της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις του τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης βρίσκονται στη Δανία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ινδία και την Κίνα.

Η Ferring δεσμεύεται ότι και μελλοντικά θα συνεχίσει να παρέχει νέα και καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα χρησιμοποιώντας την συσσωρευμένη δική της εμπειρία για την ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών και όπου κρίνεται απαραίτητο, μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκά ινστιτούτα και άλλες εταιρείες.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Η Ferring βελτιώνει τη ζωή πολλών χιλιάδων ανθρώπων

Αναπτύσσουμε, παράγουμε και θέτουμε σε κυκλοφορία φάρμακα που δρουν σύμφωνα με τους όρους του ίδιου του ανθρώπινου σώματος. Κάθε χρόνο τα φάρμακά μας συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό μας κάνει υπερήφανους και μας παρακινεί συνεχώς να καινοτομούμε.

Φροντίδα και αποτελεσματικές θεραπείες που καλύπτουν τον κύκλο ζωής του ανθρώπου

Για πενήντα χρόνια, βρισκόμαστε στο προσκήνιο της καινοτομίας στον τομέα των φυσιολογικών ανθρώπινων πεπτιδίων. Αναπτύξαμε θεραπείες σε τομείς που καλύπτουν τον κύκλο ζωής του ανθρώπου, που περιλαμβάνουν: την υγεία της ανθρώπινης αναπαραγωγής, την ενδοκρινολογία, τη γαστρεντερολογία και την ουρολογία:

Το κύρος και η δύναμη της Ferring πηγάζουν από την αναλυτική γνώση των φαρμακολογικών ιδιοτήτων των πεπτιδίων και του ρόλου που διαδραματίζουν στον ανθρώπινο οργανισμό.