Η Φιλοσοφία μας

“Στη Ferring προηγούνται οι άνθρωποι

Γι΄ αυτό το λόγο …

Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας και οι γιατροί που τα συνταγογραφούν έχουν το δικαίωμα να αναμένουν:

Η Ferring ζητά την αφοσίωση αυτών των ασθενών και των γιατρών και εμείς είμαστε έτοιμοι να τον κερδίζουμε εκ νέου καθημερινά.

Η Ferring αναμένει ότι οι υπάλληλοί της θα «δημιουργούν» αξία για την Εταιρεία και του μετόχους της

Οι υπάλληλοι της Ferring σε όλα τα επίπεδα, έχουν το δικαίωμα να αναμένουν από την Εταιρεία και τους συναδέλφους τους:

Να κάνετε πάντοτε ότι είναι ορθό, κατάλληλο και ηθικό και να ενθαρρύνετε και τους συναδέλφους σας να κάνουν το ίδιο

Μιλήστε ανοικτά όταν νομίζετε ότι διαπράττονται σφάλματα εν ονόματι της Ferring. Να είστε αφοσιωμένοι μόνο σε ότι είναι ακριβές, δίκαιο, έντιμο και ηθικό-και σύμφωνο με τη φιλοσοφία της Ferring

Καμία απλή δήλωση ηθικής συμπεριφοράς δεν θα μπορέσει να καλύψει ποτέ όλες τις καταστάσεις και να αντιμετωπίσει όλα τα απρόοπτα. Μπορεί μόνο να θέσει το μέτρο, κάνοντας καθέναν ατομικά υπεύθυνο να εφαρμόσει αυτό το μέτρο στην καθημερινή του συμπεριφορά. Στόχος μας είναι να ορίσουμε αυτό το μέτρο με πέντε απλές λέξεις:

Στη Ferring προηγούνται οι άνθρωποι”