Επιστημονική Εκδήλωση «Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος για τον ανδρογονικό αποκλεισμό στον καρκίνο του προστάτη το 2019»

Προεδρείο: Ε. Ιωαννίδης, Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ & Χρήστος Καλαϊτζής, Καθηγητής Ουρολογίας ΔΠΘ.

Εισαγωγική παρουσίαση: Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης, Αν. Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ. «Ο Καρκίνος του Προστάτη, οι LHRH αγωνιστές και οι  GnRH ανταγωνιστές: Η τεκμηριωμένη γνώση το 2019». (40 min)

Εισηγητές ανά ενότητα:
Κυριάκος Μωυσίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ: «Ο ανδρογονικός αποκλεισμός το 2019: Ενδείξεις. Μέγιστος ή όχι; Διακοπτόμενος ή συνεχής;» (45 min).

Νικόλαος Καλινδέρης Επιμελητής Β, Β’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ : «Ανεπιθύμητες ενέργειες ανδρογονικού αποκλεισμού. Πως αντιμετωπίζονται;» (45 min)

Διάλειμμα-καφές (20 min)

Ερωτήσεις από το ακροατήριο (60 min)

Διαδραστική ψηφοφορία/Σχολιασμός αποτελεσμάτων (Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης, 30 min)

Σύνοψη/Συμπεράσματα Ε. Ιωαννίδης/Χ. Καλαϊτζής (20 min)

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 18:00-22:00
Ξενοδοχείο «ΕΓΝΑΤΙΑ Hotel»
7ης Μεραρχίας 139, Καβάλα
Συμμετοχή Ελεύθερη

05
Dec
Ανήκει στην Κατηγορία: Νέα