Επιστημονική Εκδήλωση «Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος για τον ανδρογονικό αποκλεισμό στον καρκίνο του προστάτη το 2018»

Προεδρείο: Ε. Ιωαννίδης, Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ

  • Εισαγωγική παρουσίαση: Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης, Αν. Καθηγητής Ουρολογίας ΑΠΘ. «Ο Καρκίνος του Προστάτη, οι LHRH αγωνιστές και οι  GnRH ανταγωνιστές: Η τεκμηριωμένη γνώση το 2018». (30 min)

Εισηγητές ανά ενότητα:

  • Κυριάκος Μωυσίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ (45 min)
  • Νικόλαος Καλινδέρης, Επιμελητής Β, Β’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ  (45 min).

Διάλειμμα-καφές (20 min)

  • Ερωτήσεις από το ακροατήριο (60 min)
  • Διαδραστική ψηφοφορία (20 min)
  • Σύνοψη/Συμπεράσματα Ε. Ιωαννίδης (10 min)

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:00-15:00
Ξενοδοχείο «Hotel Nikopolis Thessaloniki»
Ασκληπιού 16-18, Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή Ελεύθερη

28
Oct
Ανήκει στην Κατηγορία: Νέα