Πρόσβαση στην ιστοσελίδα IFFS-UIT Resource Center

Οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουν πλέον ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα IFFS-UIT Resource Center (http://www.iffs-uit.com/home) που φιλοξενείται hosted by από την διαδικτυακή πλατφόρμα Reproductive Biomedicine Online. Η ιστοσελίδα αυτή που δημιουργήθηκε από κοινού από την International Federation of Fertility Societies και την Ferring, και το περιεχόμενό της είναι αφιερωμένο στη θεραπεία της υπογονιμότητας. Παρουσιάζονται άρθρα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, ηχογραφημένα και βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα από συνέδρια της IFFS, του Update on Infertility Treatment καθώς και λοιπά επιστημονικά γεγονότα, συνεντεύξεις με ειδικούς καθώς και γραφικά και εικόνες υψηλής ευκρίνειας που μπορεί να μεταφορτωθούν και χρησιμοποιηθούν σε παρουσιάσεις κλ. Επίσης παρουσιάζονται έρευνες μεταξύ ειδικών αλλά και των ασθενών, τα νέα και ο προγραμματισμός διεθνών Συνεδρίων, κλπ. Η υπηρεσία E-Alert στην οποία μπορούν να εγγραφούν οι επαγγελματίες υγείας τους παρέχει τη δυνατότητα να παραμένουν διαρκώς ενημερωμένοι για το περιεχόμενο του IFFS-UIT Resource Center.

18
Jul
Ανήκει στην Κατηγορία: Ανακοινώσεις