Δορυφορικό Συνέδριο «The evolution of ART: Where can we make a difference?»

Δείτε τις παρουσιάσεις στο Δορυφορικό Συνέδριο «The evolution of ART: Where can we make a difference?» που έλαβε χώρα στις 26/9/2015 στα πλαίσια του Συνεδρίου “MSRM International Meeting: How to increase success in IVF”.

Θα πρέπει να είστε Επαγγελματίας Υγείας για να δείτε το παρακάτω περιεχόμενο.

02
Oct
Ανήκει στην Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Νέα