Ενδεδειγμένος τρόπος ανασύστασης και χορήγησης Firmagon

Ο ενδεδειγμένος τρόπος ανασύστασης και χορήγησης του Firmagon είναι τώρα προσβάσιμος για τους επαγγελματίες Υγείας:

Ενδεδειγμένος τρόπος ανασύστασης και χορήγησης του Firmagon 120mg

Ενδεδειγμένος τρόπος ανασύστασης και χορήγησης του Firmagon 80 mg

01
Sep
Ανήκει στην Κατηγορία: Νέα