Περιορισμοί στη Χρήση β-Αγωνιστών στις Μαιευτικές Ενδείξεις

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αναρτήθηκε ανακοίνωση του Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με το οποίο, η σύσταση της Ευρωπαϊκής επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης Κινδύνου είναι να μην χρησιμοποιούνται οι μορφές από του στόματος και υποθέτου των βραχείας δράσης β-αγωνιστών (ριτροδίνη, ισοξουπρίνη, κλπ) για τις μαιευτικές ενδείξεις (αναστολή πρόωρου τοκετού, κοκ) με δεδομένο τον καρδιαγγειακό κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο και τα πολύ περιορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν το όφελος των μορφών αυτών ως βραχείας ή μεγαλύτερης διάρκειας τοκολυτικών. Η χρήση των ενεσίμων μορφών επιτρέπεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις (μέγιστο διάστημα χορήγησης 48 ώρες, συνεχής παρακολούθηση μητέρας και εμβρύου, κλπ). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν αναζητηθούν εδώ

Υπενθυμίζεται ότι το atosiban (Tractocile®) είναι το μοναδικό εγκεκριμένο τοκολυτικό που ενδείκνυται για την καθυστέρηση επαπειλούμενου πρόωρου τοκετού σε ενήλικες εγκύους γυναίκες με:

  • τακτικές συστολές της μήτρας, διάρκειας τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων, σε ρυθμό ³ 4 ανά 30 λεπτά
  • διαστολή του τραχήλου της μήτρας από 1 μέχρι 3 εκ. (0-3 για τις πρωτοτόκες) και εξάλειψη ³ 50%
  • ηλικία κύησης από 24 έως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες

Οι επαγγελματίες υγείας, μπορεί να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το Tractocile εδώ

09
Oct
Ανήκει στην Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Νέα