Νυκτουρία και Νυκτερινή Ενούρηση

Και οι δύο καταστάσεις συνήθως προκαλούνται από αυξημένη παραγωγή ούρων το βράδυ. Η νυκτερινή ενούρηση μπορεί να είναι τραυματική για τα παιδιά, επηρεάζει τη διάθεσή τους και την αυτοεκτίμησή τους. Στους ενήλικες με νυκτουρία, οι οποίοι ξυπνούν πολλές φορές τη νύκτα για να ουρήσουν μπορεί να επηρεασθεί η ποιότητα του ύπνου και η στέρηση ύπνου επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενή.

Ως Νυκτερινή Ενούρηση ορίζεται “η ακούσια απώλεια ούρων την νύκτα, μετά από το 5ο-6ο έτος της ηλικίας οπότε θα ανεμένετο ο πλήρης έλεγχος της λειτουργίας της κύστεως”. Η ενούρηση χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθής Νυκτερινή Ενούρηση όταν συνεχίζεται αδιαλείπτως από τη γέννηση και δευτεροπαθής όταν αρχίζει μετά από περίοδο εγκράτειας 6 μηνών τουλάχιστον.

Το άτομο παραμένει στεγνό κατά τη διάρκεια της ημέρας και ελέγχει τη κύστη του. Οι αιτίες συνήθως οφείλονται σε λειτουργική πάθηση. Το ανθρώπινο σώμα κανονικά ελαττώνει την παραγωγή ούρων το βράδυ, όταν το παιδί κοιμάται, μέσω της αυξημένης παραγωγής μίας συγκεκριμένης ορμόνης, της βαζοπρεσσίνης, η οποία δίνει σήμα στα νεφρά να μειώσουν την παραγωγή ούρων το βράδυ. Στα ενουρητικά όμως άτομα, η παραγωγή βαζοπρεσσίνης δεν αυξάνεται το βράδυ με αποτέλεσμα παραγωγή περίσσειας ούρων των οποίων ο όγκος υπερβαίνει τον όγκο της ουροδόχου κύστεως με αποτέλεσμα την ακούσια κένωσή της και κατά συνέπειαν το βρέξιμο του παιδιού. Σπάνια ίσως να υποκρύπτεται κάποιο σημαντικότερο πρόβλημα των νεφρών ή της ουροδόχου κύστεως το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί και να λυθεί. Με εξαίρεση τις αλλεργικές παθήσεις, η νυκτερινή ενούρηση είναι η πιο συχνή πάθηση της παιδικής ηλικίας.